Nom Pau
Cognoms Vila i Dinarès
Data i lloc de naixement 29-06-1881, Sabadell
Data i lloc de traspàs 15-08-1980, Barcelona
Data d'ingrés 15-11-1968 Número 67
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Pedagogia i geografia
Nota biogràfica
Fundà l'Escola Horaciana. Fou secretari de l'Escola de Treball i professor de geografia humana als Estudis Normals de la Generalitat de Catalunya. Feu estudis sobre geografia moderna d'abast comarcal. Destaquen el seu Resum de geografia de Catalunya i la Divisió territorial de Catalunya. Féu articles geogràfics a La Publicitat. Fou catedràtic de l'Escola Normal de Mestres i de la Institució d'Estudis Comercials, i professor als Estudis Universitaris Catalans. Presidí el Centre Excursionista de Catalunya. Exiliat a Colòmbia, i posteriorment a Veneçuela, dirigí el Departament de Geografia i Història de l'Institut Pedagògic de Caracas. Fou autor d'un article polèmic, Origen i evolució de la Rambla barcelonina, i redactor de la Geografia de Catalunya. Rebé el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1976).
Publicacions a l'IEC
Torna