Nom Raimon
Cognoms Noguera i Guzmán
Data i lloc de naixement 09-01-1897, Barcelona
Data i lloc de traspŕs 19-03-1990, Barcelona
Data d'ingrés 29-04-1974 Número 80
Secció Secció de Filosofia i Cičncies Socials
Especialitat Dret
Nota biogràfica
Llicenciat en dret. Exercí com a notari a Barcelona. Arxiver i degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, ordenà el fons dels arxius notarials catalans, dels quals fou director. Publicà algunes obres, entre les quals Privilegis i ordenances dels notaris de Barcelona. Membre de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, fou promotor i assessor jurídic de moltes institucions i fundacions, com el Museu Picasso i les fundacions Joan Miró i Pau Casals, artistes amb els quals tingué relació. També mantingué amistat amb Jaume Vicens i Vives, Josep M. de Sagarra i Josep Pla. Rebé la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona (1972), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1982) i la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (1988). Tingué una gran projecció, que es féu evident amb la constitució del Fons Noguera de l'IEC i de la Fundació Noguera.
Publicacions a l'IEC
Torna