Nom Josep
Cognoms Vigo i Bonada
Data i lloc de naixement 24-05-1937, Ribes de Freser
Data d'ingrés 17-03-1978 Número 91
Secció Secció de Ciències Biològiques
Especialitat Geobotànica
Càrrecs a l'IEC
President de la Secció de Ciències Biològiques (2008 - 2009)
Vicepresident de la Secció de Ciències Biològiques (1992 - 1993)
Secretari de la Secció de Ciències Biològiques (1989 - 1992)
Nota biogràfica

És catedràtic jubilat del Departament de Biologia Vegetal de la Universitat de Barcelona.

De la seva activitat científica destaquen els estudis sobre la flora i la vegetació de la part oriental de la península Ibèrica. S’ha dedicat a la geobotànica dels Pirineus; va impulsar un projecte de banc de dades de la flora catalana, i ha treballat en la cartografia de la vegetació i dels hàbitats de Catalunya. Va coordinar a l’IEC el programa «Flora i cartografia de les plantes i la vegetació».

Ha publicat estudis monogràfics territorials, com també diversos fulls del mapa de vegetació de Catalunya. És autor, amb Oriol de Bolòs, de la Flora dels Països Catalans, i, amb Oriol de Bolòs, Ramon M. Masalles i Josep M. Ninot, de la Flora manual dels Països Catalans.

Fins al 2004, va ser director del Centre de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona, i del 2003 al 2008, director de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC. 

Entre altres guardons ha rebut el Premi Pius Font i Quer de l’IEC (1966), la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1993) i el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (2010).
Publicacions a l'IEC
Torna