Nom Joaquim
Cognoms Rafel i Fontanals
Data i lloc de naixement 13-10-1943, Barcelona
Data d'ingrés 24-10-1984 Número 112
Secció Secció Filològica
Especialitat Fonètica i lexicografia
Càrrecs a l'IEC
Tresorer de l'IEC (1987 - 1992)
Secretari general de l'IEC (1992 - 1998)
Nota biogràfica
És doctor en filosofia i lletres (secció de filologia romànica) i catedràtic emèrit de filologia catalana de la Universitat de Barcelona (UB). És membre de l’equip de l’Atles lingüístic del domini català, de l’Atlas lingüístico de los marineros peninsulares i de l’Atlas linguarum Europae (Consell Superior d’Investigacions Científiques i UB). Ha investigat en el terreny de la fonologia, la lexicografia i la constitució de corpus textuals. Ha estat responsable de diversos projectes: l’elaboració d’una base de dades lèxica per a ser utilitzada en el programari d’assistència a la correcció lingüística; la prospecció automatitzada de textos catalans, i l’elaboració d’un diccionari de sinònims informatitzat, concretament de la part catalana dels projectes PAROLE i SIMPLE. També dirigeix el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (Ministeri d’Educació i Ciència, CIRIT i IEC), primera fase del Diccionari del català contemporani (DCC), i el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, segona fase del DCC. L’any 2019 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
Publicacions a l'IEC Programes de recerca
Torna