Nom Antoni
Cognoms Ferrando i Francès
Data i lloc de naixement 09-09-1947, Benicolet
Data d'ingrés 22-03-1985 Número 118
Secció Secció Filològica
Especialitat Història de la llengua
Nota biogràfica

Catedràtic emèrit de filologia catalana de la Universitat de València (UV), s’ha especialitzat en història de la llengua i de la cultura catalanes i en edició de textos.

Ha estat director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i del Departament de Filologia Catalana (UV), president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, fundador i primer director de la revista Caplletra, i dirigeix les col·leccions «Biblioteca Sanchis Guarner» (IIFV) i «Biblioteca Lingüística Catalana» (UV).

És autor, amb Miquel Nicolás, d’una Història de la llengua catalana (2011); amb Germà Colón, de Les 'Regles d’esquivar vocables' a revisió (2011); amb Vicent Escartí, d’El ‘Llibre dels feits’ del rei en Jaume. Estudi i edició (2010). Ha curat els Estudis lingüístics i culturals sobre 'Curial e Guelfa' (2012) i és autor, entre altres estudis, de Consciència idiomàtica i nacional dels valencians (1980), Els certàmens poètics valencians (1983), A la recerca de l’arquetip del 'Llibre dels feits' del rei en Jaume I (2014-2015), Aportacions a l’estudi del català literari medieval (2018), Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat (2019) i Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura (2021).

Publicacions a l'IEC
Torna