Nom Lluís
Cognoms Figa i Faura
Data i lloc de naixement 16-05-1918, Palamós
Data i lloc de traspàs 10-02-1996, Barcelona
Data d'ingrés 13-02-1987 Número 126
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Dret
Nota biogràfica

Es llicencià en dret a la Universitat de Barcelona (UB) i exercí de notari a Barcelona des del 1950 fins a la jubilació. El 1973 fou designat degà del Col·legi de Notaris de Barcelona. Fou membre de la comissió redactora del text definitiu de la Compilació de dret civil de Catalunya i professor encarregat de la Càtedra d’Organització Econòmica Internacional i de la Càtedra de Doctorat a la Facultat de Dret de la UB. També fou membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, i magistrat del Tribunal de la Mitra, d’Andorra. Publicà els llibres Cómo se hace un testamento i Manual de derecho civil catalán. Aportà una notable ponència sobre l’estatut personal i patrimonial dels cònjuges al II Congrés Jurídic Català. Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993).

Publicacions a l'IEC
Torna