Nom Joan A.
Cognoms Argenter i Giralt
Data i lloc de naixement 17-02-1947, Barcelona
Data d'ingrés 03-11-1989 Número 135
Secció Secció Filològica
Especialitat Lingüística i sociolingüística
Càrrecs a l'IEC
President de la Secció Filològica (1995 - 2002)
Tresorer de la Secció Filològica (1992 - 1995)
Nota biogràfica

Catedràtic emèrit de la UAB (lingüística general).

Ha estat titular de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de l’IEC, i membre del consell de direcció del TERMCAT. També ha estat corresponent del Centre de Recerca sobre el Multilingüisme (Universitat de Brussel·les), consultor del Center for Multiple Languages and Literacies (Universitat de Colúmbia, Nova York), de la comissió internacional avaluadora de doctorat, CIESAS, Mèxic DF, i és membre honorari de la Foundation for Endangered Languages (Regne Unit). Professor visitant a la Universitat de Califòrnia, ha fet de conferenciant i ha dirigit seminaris a universitats europees i americanes. Interessos de recerca: lingüística, anàlisi lingüística del discurs poètic i anàlisi sociocultural del contacte de llengües (etnografia lingüística i pragmàtica històriques, alternança de llengües, manteniment/substitució lingüística) i, a l’IEC, planificació del corpus de la llengua catalana. Des de la Càtedra UNESCO ha promogut i menat projectes de revitalització de llengües amenaçades i d’etnoeducació.

Membre del consell de redacció de la revista Els Marges i dels consells científics de Ciència, Sintagma, Els Marges, Estudios de Sociolingüística, Cadernos de Lingua, Anuario de Estudios Filológicos, Sociolinguistic Studies, Viceversa. Revista galega de tradución; director de Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge, i, també, impulsor de la represa d’Estudis Romànics. Ha editat Manual of Catalan Linguistics (De Gruyter).

Publicacions a l'IEC
Torna