Nom Lluís
Cognoms Casassas i Simó
Data i lloc de naixement 02-04-1922, Sabadell
Data i lloc de traspàs 23-06-1992, Barcelona
Data d'ingrés 29-01-1990 Número 141
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica
Doctor en geografia per la Universitat de Barcelona amb la tesi El paper de Barcelona en la formació i en l'ordenament del territori de Catalunya. Fou catedràtic de Geografia Regional i síndic de greuges de la mateixa universitat. Col·laborà amb Pau Vila en diversos estudis sobre Barcelona, com Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps. S'interessà per nombrosos aspectes de la geografia de Catalunya, especialment per l'organització del territori. Fou autor, amb J. Clusa, d'Organització territorial de Catalunya. Fou membre de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials. Escriví articles a diferents publicacions, com la Revista de Geografia.
Publicacions a l'IEC
Torna