Nom Carlota
Cognoms Solé i Puig
Data i lloc de naixement 11-12-1944, Barcelona
Data d'ingrés 07-05-1990 Número 152
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Sociologia de les migracions i de les organitzacions (empresarials), estructura i canvi social (modernització)
Nota biogràfica
És doctora en sociologia per la Universitat de Reading (Anglaterra) i en ciències econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, on és catedràtica emèrita del Departament de Sociologia i directora de CER-Migracions, Centre Interdisciplinari d’Estudis i Investigació en Migracions. També ha estat directora del GEDIME (1989-2015), grup d’investigació adscrit a CER-Migracions. Ha escrit llibres i articles sobre modernització, organitzacions empresarials, migracions i teoria sociològica. Ha rebut el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política del Centre d’Investigacions Sociològiques (1990) i el Premi Mary Parker Follet de la Societat Americana de Ciència Política (1995). Pertany a diverses associacions científiques i professionals. Des de 1996 és directora de la revista Papers. Revista de Sociologia. El 26 d'abril de 2022 ha ingressat a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.
Publicacions a l'IEC Programes de recerca
Torna