Nom Carlota
Cognoms Solé i Puig
Data i lloc de naixement 11-12-1944, Barcelona
Data d'ingrés 07-05-1990 Número 152
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Sociologia de les migracions i de les organitzacions (empresarials), estructura i canvi social (modernització)
Nota biogràfica

És doctora en sociologia per la Universitat de Reading (Anglaterra) i en ciències econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, on és catedràtica emèrita del Departament de Sociologia i directora de CER-Migracions, Centre Interdisciplinari d’Estudis i Investigació en Migracions.

També ha estat directora del GEDIME (1989-2015), grup d’investigació adscrit a CER-Migracions. Ha escrit llibres i articles sobre modernització, organitzacions empresarials, migracions i teoria sociològica.

Ha rebut el Premi Nacional de Sociologia i Ciència Política del Centre d’Investigacions Sociològiques (1990), el Premi Mary Parker Follet de la Societat Americana de Ciència Política (1995), el Premi Amic dels Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona (2022), i el Premi Nacional de Sociologia del Centre d’Investigacions Sociològiques (2023).

Pertany a diverses associacions científiques i professionals. Des del 1996 és directora de la revista Papers. Revista de Sociologia. El 26 d’abril de 2022 va ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques.

Publicacions a l'IEC
Torna