Nom Albert G.
Cognoms Hauf i Valls
Data i lloc de naixement 08-01-1938, Palma
Data d'ingrés 01-02-1991 Número 164
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història de la literatura, edició de textos medievals i espiritualitat medieval
Nota biogràfica

És doctor en filologia romànica per la Universitat de Barcelona i catedràtic emèrit de filologia catalana a la Universitat de València i d’estudis hispànics a la de Gal·les, on establí estudis de català.

Especialista en literatura catalana medieval, sobre la qual ha publicat molt extensament, destaquen les seves edicions crítiques anotades del Tirant (2004) i del Vita Christi d’Isabel de Villena (2022), la coordinació del Panorama crític de la literatura catalana. Edat mitjana (2010-2011), la redacció dels articles sobre historiografia catalana medieval del Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, de Heidelberg, i els volums: D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena (1990), Speculum Animae (1992 [1993]), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena como arte de meditar (2006), Temes mallorquins (2010) i Escrit a València (2022).

Ha dirigit la Secció de Filologia i Literatura de l’Institut Valencià d’Estudis i Investigacions (IVEI) i ha presidit la Secció de Documentació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Forma part del consell de redacció de la revista Estudis Romànics i d’altres nombroses publicacions. També és membre de la Schola lullistica Maioricensis, membre d’honor de l’Estudi General Lul·lià i membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Del 2000 al 2006 presidí l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de la qual és conseller. Ha rebut els premis Nicolau d’Olwer (1977) i Massó i Torrents (1990) de l’IEC, i el Premi Crítica Serra d’Or (1991) a la millor recerca de tema medieval.

Publicacions a l'IEC
Torna