Nom Joan
Cognoms Becat i Rajaut
Data i lloc de naixement 29-06-1941, Perpinyà
Data d'ingrés 15-11-1991 Número 171
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

Es doctorà en geografia per la Universitat de Montpeller i fou catedràtic de cultures i llengües regionals a la Universitat de Perpinyà fins a la jubilació (2010).

Anteriorment, havia estat vicepresident d’aquesta universitat, director del Centre de Recerques i d’Estudis Catalans i codirector de l’Institut Català de Recerca en Ciències Socials. Va ser membre del Consell Nacional de les Universitats i és secretari del Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu. Fou coordinador a la Catalunya del Nord del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i del Mil·lenari de Catalunya, i vicepresident de la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya del Nord. També va ser membre de l’equip científic de la Geografia general dels Països Catalans i de la Gran enciclopèdia catalana. Ha fet investigacions en geopolítica, ordenació del territori i riscos naturals i toponímia catalana. És membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori i de la Societat Catalana de Geografia, i ha estat delegat del president de l’IEC a Perpinyà (1999-2016).

Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2000).

L’any 2013 va publicar La independència de Catalunya, quin futur? De la dictadura franquista a l’autonomia i a l’autodeterminació, i l’any 2015 els dos volums de l’Atles toponímic de Catalunya Nord.

Publicacions a l'IEC
Torna