Nom M. Teresa
Cognoms Ferrer i Mallol
Data i lloc de naixement 25-08-1940, Barcelona
Data i lloc de traspàs 04-03-2017, Barcelona
Data d'ingrés 18-12-1992 Número 183
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història medieval (baixa edat mitjana)
Càrrecs a l'IEC
Presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica (2006 - 2010)
Presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica (2010 - 2014)
Vicepresidenta de la Secció Històrico-Arqueològica (2001 - 2006)
Secretària de la Secció Històrico-Arqueològica (1995 - 2001)
Nota biogràfica

Doctora en història medieval per la Universitat de Barcelona, va ser professora d’investigació de la Institució Milà i Fontanals (CSIC), i directora del Departament d’Estudis Medievals d’aquesta Institució. És autora, en col·laboració amb Arcadi Garcia i Sanz, del llibre Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, que obtingué el Premi Ferran Armengol i Tubau de l’IEC (1974). Dirigí la revista Anuario de Estudios Medievales (CSIC, Barcelona) i va ser membre del consell assessor de diverses revistes. També va publicar, entre altres treballs, els llibres: Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa en el segle XIV. Segregació i discriminació (CSIC, 1987), Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle XIV (CSIC, 1988), La frontera amb l’Islam al segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencià (CSIC, 1988), Organització i defensa d’un territori fronterer. La governació d’Oriola en el segle XIV (CSIC, 1990), Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval (CSIC, 2000) i Entre la paz y la guerra. La corona catalano-aragonesa y Castilla en la baja edad media (CSIC, 2005). Fou curadora de l’edició de La politique orientale d’Alfonse V d’Aragon, roi de Naples (1994), de Constantin Marinescu, i de l’edició de Pere el Gran, de Ferran Soldevila (1995). Coordinà les jornades científiques Els catalans a la mediterrània oriental a l’edat mitjana (2003), publicades per l’IEC. També va ser coordinadora, juntament amb Damien Coulon, de l’edició del seminari L’expansió catalana a la Mediterrània a la baixa edat mitjana (CSIC, 1999); amb Josefina Mutgé, de les actes del congrés De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana (CSIC, 2000); amb J. Mutgé i M. Riu, d’El mas català durant l’edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII) (CSIC, 2001), i amb J. M. Moeglin, J. Mutgé, St. Péquignot i M. Sánchez, de La corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana (CSIC, 2005). Va coordinar les actes dels congressos internacionals, organitzats per la SHA de l’IEC, Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I (2011 i 2013) i Martí l’Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’Interregne i el Compromís de Casp (2015). Va tenir cura de la revisió històrica de la reedició de Les quatre grans cròniques, de Ferran Soldevila (2007-2015). Va dirigir amb M. Riu el llibre Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana. I. 1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània i els estats italians, 1067-1213 (IEC, 2009) i el llibre La Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l’actualitat (Generalitat-IEC, 2011).

Publicacions a l'IEC Programes de recerca Currículum
Torna