Nom Josep
Cognoms Moran i Ocerinjauregui
Data i lloc de naixement 22-12-1944, Barcelona
Data d'ingrés 22-05-1995 Número 201
Secció Secció Filològica
Especialitat Onomàstica i lingüística històrica
Nota biogràfica

És doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, on és professor emèrit del Departament de Filologia Catalana.

Especialista en lingüística i onomàstica catalanes, ha publicat i ha estudiat textos antics, com El capbreu de Castellbisbal (1984), Homilies de Tortosa (1990), Cronicó de Perpinyà (1998) i la primera versió catalana del Liber iudiciorum, i ha fet diversos treballs sobre el substrat lingüístic, els primers textos en llengua catalana, el català a les institucions, i sobre onomàstica catalana, entre els quals destaca el Repertori d’antropònims catalans (1994), en col·laboració amb Jordi Bolòs.

És membre del consell de redacció de la revista Llengua & Literatura i ha estat director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC del 1996 al 2020.

Publicacions a l'IEC
Torna