Nom Narcís
Cognoms Soler i Masferrer
Data i lloc de naixement 19-04-1948, Bescanó
Data d'ingrés 17-06-1996 Número 207
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Paleolític i prehistòria
Nota biogràfica

Llicenciat en filosofia i lletres i doctor en història (secció d’història antiga) per la Universitat de Barcelona. Ha estat arqueòleg del Centre d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Girona i conservador del Museu Arqueològic de Girona (1975-1990), director del Museu d’Art de Girona (1979-1990) i professor de la Universitat de Girona (UdG), primer com a professor associat (1976-1990) i, després, com a professor titular (1990-2003) i catedràtic de prehistòria (2003-2018). 

És president de l’Institut d’Estudis Gironins des del 2001, vocal del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català des del 2007 i catedràtic emèrit de la UdG. 

Els temes principals dels seus treballs d’investigació són el Paleolític superior i l’Epipaleolític del nord-est de Catalunya, en el marc del Paleolític al Mediterrani occidental i europeu. Sobre aquest tema ha publicat més de dos-cents cinquanta llibres, articles i capítols de llibre. Ha coordinat l’obra col·lectiva Quadre cronològic del Plistocè superior a Catalunya. Paleoambients i cultures prehistòriques i ha editat l’obra inèdita de Pere Alsius «El Magdalénico en la provincia de Gerona». Des del 1975 fins a la seva jubilació va fer excavacions a les coves del Reclau, a Serinyà (Pla de l’Estany), especialment a la cova de l’Arbreda, i també ha excavat jaciments del Paleolític inferior i mitjà i d’altres èpoques prehistòriques. Ha dirigit investigacions sobre art rupestre prehistòric al Sàhara Occidental i també s’interessa per la ceràmica i la terrissa de les comarques gironines.  

Publicacions a l'IEC
Torna