Nom Enric
Cognoms Guinot i Rodríguez
Data i lloc de naixement 17-07-1956, Castelló de la Plana
Data d'ingrés 17-12-2001 Número 232
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història rural medieval
Nota biogràfica

Catedràtic d’història medieval a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València (UV). En aquesta universitat, ha estat secretari i director del Departament d’Història Medieval en diversos períodes, així com secretari de la Facultat de Geografia i Història. També ha dirigit el Màster en Història de la Formació del Món Occidental. 

És especialista en la baixa edat mitjana del País Valencià i un dels interlocutors dels medievalistes de Catalunya i de les Illes Balears a València. La seva tasca investigadora s’estructura entorn de quatre eixos temàtics: la història de l’orde de Montesa a la baixa edat mitjana, la instauració de la societat feudal a la franja mediterrània compresa entre la Sénia i el Segura, el repartiment i la colonització del País Valencià en el segle xiii i el primer terç del segle xiv, i els sistemes de regadiu medievals valencians i el paisatge de les hortes històriques. 

És autor d’una vintena de llibres i de més de dos-cents articles en revistes i capítols de llibres especialitzats. Ha participat en més de seixanta congressos i va formar part del Consell de Redacció de la Revista d’Història Medieval. És membre dels consells assessors de les revistes Millars. Espai i Història, Aragón en la Edad Media i Anejos del Anuario de Estudios Medievales. També és codirector, amb Antoni Furió i Diego, de la col·lecció de llibres «Fonts Històriques Valencianes» (Publicacions de la Universitat de València, 2001-2023) i director de la Càtedra L’Horta de València de la UV.

Publicacions a l'IEC
Torna