Nom Gemma
Cognoms Rigau i Oliver
Data i lloc de naixement 13-11-1948, Banyoles
Data d'ingrés 17-06-2002 Número 238
Secció Secció Filològica
Especialitat Sintaxi i semàntica
Càrrecs a l'IEC
Vicepresidenta de la Secció Filològica (2010 - 2014)
Nota biogràfica
És doctora en filologia romànica per la Universitat de Barcelona i catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha estat directora dels departaments de Filologia Hispànica i de Filologia Catalana. Com a investigadora, destaquen les seves aportacions a la lingüística teòrica, que van des de la lingüística del discurs fins a la sintaxi oracional i l’estructura lèxica del català i les llengües romàniques. Darrerament, s’ha centrat en l’anàlisi de la microvariació sintàctica que mostren els parlars del català. Ha publicat Gramàtica dels discurs i nombrosos treballs apareguts com a articles de revista o com a capítols de llibre. Pel que fa als articles, a més de les revistes especialitzades de l’àmbit lingüístic català (Els Marges, Randa, Caplletra, Estudis Romànics, etc.), ha publicat a Linguistic Inquiry, Revue des Langues Romanes, Journal of Linguistics, Probus i Syntax, entre altres revistes internacionals. Ha col·laborat en la Gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà (2002, 2008). Participa en projectes de recerca amb finançament públic nacional, estatal i internacional. Des del 1993 coordina el Grup de Lingüística Teòrica, grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya. Ha rebut el Premi Pompeu Fabra de l’IEC (1982), el Premi Manuel Sanchis Guarner a la Unitat de la Llengua de la Fundació Jaume I (1982), la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya (2006), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat  de Catalunya (2019) i el III Premi Ateneu Barcelonès, en la categoria de reconeixement a la defensa de la llengua (2019). 
Publicacions a l'IEC Programes de recerca
Torna