Nom Joan
Cognoms Peytaví Deixona
Data i lloc de naixement 01-04-1968, Perpinyà
Data d'ingrés 28-02-2005 Número 257
Secció Secció Filològica
Especialitat Onomàstica
Nota biogràfica

Cursà estudis universitaris a Perpinyà i a Montpeller en història i en llengua catalana.

Es doctorà a la Universitat de Perpinyà el 2002. Després d’haver estat professor de batxillerat al Liceu de Ceret, el 2005 va ser professor titular d’estudis catalans. Des del 2009 és catedràtic a l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà. Va ser director del Departament d’Estudis Catalans del 2006 al 2011 i des del 2013, n’és director adjunt. És vicepresident de la 73a secció del Conseil National des Universités des del 2019 i membre del Conseil Supérieur des Langues el 2022. Els seus camps d’investigació es reparteixen entre la història moderna i la filologia moderna i contemporània. H

a publicat sobre temes de família, demografia històrica, toponímia i antroponímia, edició filològica de textos, dietarística, dialectologia i sociolingüística. Atorga un interès especial a la divulgació d’aquests temes mitjançant emissions als mitjans de comunicació, exposicions i nombroses conferències. 

Publicacions a l'IEC
Torna