Nom Gabriel
Cognoms Amengual Coll
Data i lloc de naixement 25-01-1943, Santa Eugènia
Data d'ingrés 28-02-2006 Número 267
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Filosofia
Nota biogràfica

Es doctorà en teologia per la Universitat de Münster i en filosofia per la Universitat de Barcelona. És catedràtic emèrit de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Els seus camps de docència són la filosofia del llenguatge, l’antropologia filosòfica, l’ètica i la història de la filosofia moderna i contemporània i, particularment, de l’alemanya. Ha estat vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres (1982-1987) i director de l’Escola Universitària de Treball Social de la UIB (1987-1998). És autor d’una extensa producció filosòfica, que comprèn uns cent cinquanta títols en diverses llengües. Ha fet conferències en una vintena d’universitats d’Europa i d’Amèrica. Ha participat en congressos internacionals i ha estat membre del consell científic de diverses revistes. Pertany a la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel, a la Internationale Hegel-Gesellschaft i a la Internationale Gesellschaft der Feuerbach-Forscher. Ha estat fundador i primer director de la revista filosòfica Taula. Quaderns de pensament, i fundador i primer president de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears. Ha estat nomenat membre corresponent de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales (2022).

Publicacions a l'IEC
Torna