Nom Maria
Cognoms Corominas i Piulats
Data i lloc de naixement 11-03-1961, Solsona
Data d'ingrés 16-06-2008 Número 284
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Estructura i polítiques de comunicació
Càrrecs a l'IEC
Vicepresidenta de l'IEC (2021 - )
Presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (2016 - 2020)
Nota biogràfica
És doctora en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professora al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura d’aquesta universitat, on també fou sotsdirectora de l’Institut de la Comunicació (1999-2005). Preparà la tesi doctoral Política lingüística i política de mitjans a Europa (ràdio i televisió), sobre les relacions entre la política lingüística i la política aplicada a la ràdio i a la televisió a Bèlgica, Suïssa, França, el Regne Unit i Espanya. Dirigí tres edicions (2001-2004) de l’informe El català als mitjans de comunicació a Catalunya (premsa, ràdio, televisió, Internet, indústries culturals), els principals resultats del qual es publicaren a l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2001-2002 i 2003-2004. En aquest camp destaca «Media Policy and Language Policy in Catalonia», treball publicat a Minority Language Media: Concepts, critiques and case studies. S’ha centrat en l’estudi de la llengua als mitjans de comunicació, les polítiques de comunicació a Catalunya emmarcades en el context europeu i l’estudi de la transformació digital dels mitjans de comunicació. Ha contribuït a establir les bases del concepte espai català de comunicació, que ha inspirat les polítiques nacionals de comunicació i cultura a Catalunya, i ha participat en projectes de recerca internacionals.
Publicacions a l'IEC
Torna