Nom Jaume de
Cognoms Puig i Oliver
Data i lloc de naixement 06-09-1944, Cornellà del Terri
Data d'ingrés 16-06-2008 Número 281
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Filosofia i textos medievals
Càrrecs a l'IEC
Vicepresident de l'IEC (2013 - 2021)
Nota biogràfica

És llicenciat en teologia per la Universitat Gregoriana de Roma i en filosofia per la Universitat de València; diplomat en filosofia medieval per l’École pratique des hautes études de París i doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona.

Ha estat secretari de direcció de les Edicions Catalanes de París (1970-1977), secretari particular del president Tarradellas (1974-1982) i membre de la Secretaria General de la Generalitat de Catalunya (1977-1980). Ha dirigit la Secció Tècnica de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i la Biblioteca de Catalunya. Forma part del Comitè Tècnic d’Edició de Textos Jurídics del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Ha publicat articles sobre història del pensament català en diversos diaris i revistes (Presència, Punt Diari, Avui, Diari de Barcelona, Revista Catalana de Teologia, Els Marges, Revista de Catalunya, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, etc.). També ha col·laborat en la Gran enciclopèdia catalana i en el Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya. És codirector i col·laborador de l’anuari Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) i del «Corpus Scriptorum Cataloniae», de l’IEC. El 2007 fou nomenat assessor de l’Arxiu Diocesà i de la Biblioteca del Seminari de Girona. Ha estudiat la història del lul·lisme i de l’arnaldisme en els segles xiv i xv, la figura del dominicà gironí Nicolau Eimeric, la de Ramon Sibiuda i la de Felip Ribot. També ha codirigit el projecte Interreg POCTEFA CATCAR (2019-2022) de l’IEC.

Publicacions a l'IEC
Torna