Nom Vicenç
Cognoms Beltran i Pepió
Data i lloc de naixement 06-06-1948, Traiguera
Data d'ingrés 13-12-2010 Número 290
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Filologia romànica
Nota biogràfica

Doctor en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, ha estat catedràtic de les universitats de Cadis, de Barcelona i Sapienza de Roma. És membre de l’Acadèmia Nacional dels Linxs.  

Ha dirigit diversos projectes de recerca i nombroses tesis de doctorat i és autor de més de setanta llibres i tres-cents articles. S’ha ocupat de diverses literatures romàniques, medievals i modernes, des d’una perspectiva interlingüística i interdisciplinària. La seva investigació s’ha centrat de manera especial en la crítica textual, els trobadors, la lírica de la baixa edat mitjana, la problemàtica de la lírica antiga de tipus oral o popularitzant, la interpretació dels símbols poètics, l’estudi del desenvolupament dels mites i del paisatge en la literatura medieval, l’estatus sociològic de la poesia, els problemes metodològics i la bibliografia de les literatures hispàniques medievals. Ha estat director del Boletín Bibliográfico de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ha estat codirector del Corpus des Troubadours (IEC - Unió Acadèmica Internacional) i el Cancionero Virtual (Universitat de Liverpool, Regne Unit) i dirigeix el projecte Bibliografia de Textos Catalans Antics, un repertori bibliogràfic del corpus de la literatura catalana medieval, vinculat al programa PhiloBiblon de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (Estats Units).  

És membre dels consells de redacció de nombroses revistes i col·leccions filològiques internacionals i consultor de diversos organismes públics internacionals de recerca.

Publicacions a l'IEC
Torna