Nom Vicenç
Cognoms Beltran i Pepió
Data i lloc de naixement 06-06-1948, Traiguera
Data d'ingrés 13-12-2010 Número 290
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Filologia romànica
Nota biogràfica
Es doctorà en filologia romànica a la Universitat de Barcelona, on és professor emèrit de la mateixa especialitat. És catedràtic de la Universitat La Sapienza de Roma i membre de l'Accademia Nazionale dei Lincei, de la mateixa ciutat. Ha dirigit diversos projectes de recerca i nombroses tesis de doctorat i és autor de més de trenta llibres, en què s’ha ocupat de diverses literatures romàniques, medievals i modernes, des d’una perspectiva interlingüística i interdisciplinària. La seva investigació s’ha centrat de manera especial en la crítica textual, els trobadors, la lírica de la baixa edat mitjana, la problemàtica de la lírica antiga de tipus oral o popularitzant, la interpretació dels símbols poètics, l’estudi del desenvolupament dels mites i del paisatge en la literatura medieval, l’estatus sociològic de la poesia, els problemes metodològics i la bibliografia de les literatures hispàniques medievals. Dirigeix, des que fou fundat, el Boletín Bibliográfico de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval i codirigeix els projectes «Bibliografia de textos catalans antics» (repertori bibliogràfic del corpus de la literatura catalana medieval, vinculat al programa PhiloBiblon de la Universitat de Berkeley) i «Corpus des Troubadours», engegat per l’IEC i la Unió Acadèmica Internacional. És membre del consell de redacció de nombroses revistes i col·leccions filològiques internacionals i consultor de diversos organismes públics internacionals de recerca.
Publicacions a l'IEC
Torna