Nom Àngel
Cognoms Messeguer i Peypoch
Data i lloc de naixement 20-09-1946, Ciutat de Mèxic
Data d'ingrés 27-06-2011 Número 296
Secció Secció de Ciències i Tecnologia
Especialitat Química
Càrrecs a l'IEC
Secretari general de l'IEC (2021 - )
Secretari de la Secció de Ciències i Tecnologia (2018 - 2021)
Nota biogràfica

Es doctorà en química orgànica per la Universitat de Barcelona, amb una tesi realitzada al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i feu estudis postdoctorals a la Universitat de Cornell (Estats Units), basats en la síntesi d’inhibidors de l’hormona juvenil d’insectes. Professor d'investigació del CSIC des del 1991, va ser el responsable del Grup de Química Bioorgànica de l’Institut de Química Avançada de Catalunya, institució de la qual també fou director (2005-2008). Ha estat president de la Societat Catalana de Química del 2002 al 2008. Des de la seva creació, ha assessorat el TERMCAT en matèria de química orgànica. Ha centrat la seva investigació en els compostos orgànics bioactius i en l’aplicació de la moderna metodologia de química mèdica dirigida a la identificació de molècules rellevants davant de dianes farmacèutiques i la seva optimització estructural per convertir-les en candidats a fàrmacs. Ha publicat dos-cents articles, és coinventor de vint-i-quatre patents i ha dirigit vint-i-cinc tesis doctorals. Ha estat cofundador de dues empreses de l’àmbit farmacèutic.

Publicacions a l'IEC
Torna