Nom Carles-Enric
Cognoms Riba i Campos
Data i lloc de naixement 10-06-1949, Barcelona
Data d'ingrés 27-06-2011 Número 298
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Psicologia
Nota biogràfica

És doctor en filosofia i ciències de l’educació per la Universitat de Barcelona (UB). Ha estat professor a la Facultat de Psicologia d’aquesta universitat, entre 1977 i 1986 (contractat) i entre 1986 i 2019 (titular), any de la seva jubilació. També ha exercit la docència a la Universitat Oberta de Catalunya entre el 2004 i el 2022.  

El nucli dels seus interessos es troba en la comunicació al marge del llenguatge, particularment en la comunicació animal i la comunicació humana no verbal. En línia amb aquests interessos ha tractat diversos temes lligats a l’etologia i a la metodologia del treball de camp, així com als protocols d’observació en general. Els inicis de la seva formació van estar estretament lligats a Jordi Sabater Pi, a qui va acompanyar en la promoció de l’enfocament etològic dins de la psicologia acadèmica. Ha estat membre del Grup d’Estudis d’Evolució dels Homínids i d’altres Primats (UB) i ha participat en diversos projectes de recerca consagrats a l’estudi de la conducta social de les espècies d’aquest ordre zoològic. Des del 1976, ha estat col·laborador del Zoo de Barcelona en tasques de recerca i divulgació.

És autor de diverses publicacions nacionals i internacionals en els seus dos àmbits d’interès: en el de la comunicació i en el de la metodologia qualitativa o interpretativa, observacional i de camp.

Ha dirigit el projecte INTEGRA de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, centrat en l’educació ciutadana en relació amb l’entorn urbà.

Ha estat director de l’Anuario de Psicología entre el 2004 i el 2010.

Publicacions a l'IEC
Torna