Nom Josepa
Cognoms Cucó i Giner
Data i lloc de naixement 25-01-1950, València
Data d'ingrés 27-06-2011 Número 299
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Antropologia
Càrrecs a l'IEC
Vicepresidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (2020 - )
Nota biogràfica

És catedràtica emèrita d’antropologia social a la Universitat de València, membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la dita universitat i vicepresidenta del Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

Al llarg de la carrera acadèmica, les seves recerques i publicacions han transitat per cinc camps d’interès preferents: la societat tradicional i el camperolat valencià; l’amistat, l’associacionisme i els moviments urbans; els processos i grups polítics; l’urbanisme i els espais urbans, i finalment, algunes qüestions relacionades amb feminisme i gènere. Ha dirigit projectes i tesis doctorals, ha participat en congressos i ha impartit seminaris i cursos especialitzats a universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes. Autora d’una setantena de publicacions, ha ocupat diversos càrrecs i ha participat en comissions i organismes acadèmics i extraacadèmics.

Publicacions a l'IEC
Torna