Nom Isidre
Cognoms Bartumeu Martínez
Data i lloc de naixement 31-12-1963, Andorra la Vella
Data d'ingrés 18-03-2013 Número 205
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Dret
Nota biogràfica

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. L’any 2022 es doctorà en dret a la mateixa universitat amb el treball de tesi que porta com a títol Els coprínceps en el desenvolupament institucional del Principat d’Andorra. Des del senyoriu feudal fins a l’estat sobirà, de dret, democràtic i social. El tribunal avaluador li atorgà per unanimitat la qualificació d’excel·lent cum laude.

Va ser secretari de la Sindicatura d’Andorra en el decurs del procés constituent (1992-1993), secretari general del Tribunal Constitucional d’Andorra (1994-1998) i des del 1998 exerceix de notari al Principat d’Andorra. Ha participat en la redacció de diverses lleis del Principat d’Andorra, com ara la Llei qualificada del Tribunal Constitucional (1993), la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum (1993), el Reglament del Consell General (1993), la Llei qualificada d’associacions (2000), la Llei de fundacions (2008), la Llei de la successió per causa de mort (2014) i la Llei qualificada de la persona i de la família (2022).

És autor o coautor de deu llibres de temàtica jurídica, entre d’altres, de les obres: Legislació i jurisprudència constitucional del Principat d’Andorra (2003), Introducció al sistema constitucional del Principat d’Andorra (2010), Perspectives del dret successori a Europa (2007), Dret de successions (2018), La persona jurídica en dret andorrà (2020) i El Coprincipat d’Andorra. Evolució històrica i desenvolupament institucional (2023).

Des del 1995 és membre del consell editor de la col·lecció jurídica «Set Claus», adscrita a Premsa Andorrana, SA i Edicions del Diari d’Andorra.

Publicacions a l'IEC
Torna