Nom Francesca Soledat
Cognoms Segura Beltrán
Data i lloc de naixement 29-04-1958, Xert
Data d'ingrés 22-06-2015 Número 336
Secció Secció de Filosofia i Ciències Socials
Especialitat Geografia
Nota biogràfica

Doctora en geografia per la Universitat de València, és catedràtica de geografia física a la mateixa universitat des del 2011. Ha desenvolupat diverses línies de recerca, entre les quals destaquen la geomorfologia fluvial i litoral, la hidrologia i els canvis ambientals en els sistemes fluvials. També s’ha dedicat a la ciència aplicada, participant en diversos convenis amb l’Administració, especialment en qüestions relacionades amb el medi ambient i la prevenció de riuades i inundacions en rambles. Ha dirigit diversos projectes d’investigació competitius i ha participat en nombrosos congressos. Ha impartit seminaris i cursos en diferents universitats i ha dirigit el Màster Oficial de Tècniques en la Gestió i el Medi Ambient de la Universitat de València. És autora de més d’un centenar de publicacions en revistes i capítols de llibres. Ha ocupat diversos càrrecs i ha participat en comissions i organismes de l’entorn acadèmic.

Publicacions a l'IEC
Torna