Nom Ignasi J.
Cognoms Baiges i Jardí
Data i lloc de naixement 12-11-1951, Tortosa
Data d'ingrés 18-01-2016 Número 338
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Història medieval, paleografia i diplomàtica
Nota biogràfica

Doctor en història medieval, paleògraf i diplomatista. Professor de la Universitat de Barcelona (UB) entre els anys 1980 i 2022, de la qual es va jubilar com a catedràtic de ciències i tècniques historiogràfiques (2009-2022). Membre del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA), del Grup d’Innovació Docent [Contra]Tædium i de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la UB. És membre de la Comissió Internacional de Diplomàtica. 

Les seves línies de recerca s’han centrat en l’estudi de la cancelleria reial catalanoaragonesa i la institució notarial a Catalunya. Ha treballat en l’edició de textos medievals i moderns. Entre la seva obra, cal destacar la tesi doctoral, titulada Els registres ‘Officialium’ a la Cancelleria de Jaume II (1988); la participació en l’edició de la Cort General de Montsó: 1382-1384 (1992), i l’estudi i edició del Politar andorrà (2015) i del Manual de Siurana (1229-1239) (2021). 

Col·labora en el programa de recerca de l’IEC Catalunya Carolíngia, iniciat per Ramon d’Abadal i de Vinyals, del qual ha estat coeditor, amb Pere Puig i Ustrell, del volum VII, corresponent al comtat de Barcelona. També és responsable de l’edició del suplement (vol. IX) d’aquesta obra, en el qual està treballant. Ha ordenat i catalogat arxius patrimonials, municipals i d’institucions religioses i ha estat membre dels consells científics o de redacció de les revistes Lligall, Anuario de Estudios Medievales i Aragón en la Edad Media, així com de les col·leccions «Monumenta Hispaniae Pontificia» i «Anejos del Anuario de Estudios Medievales».

Publicacions a l'IEC Programes de recerca
Torna