Nom Alexandre
Cognoms Olivar i Daydí
Data i lloc de naixement 01-02-1919, Barcelona
Data i lloc de traspàs 01-10-2018, Montserrat
Data d'ingrés 06-07-1973 Número 101
Secció Secció Històrico-Arqueològica
Especialitat Litúrgia
Nota biogràfica
Llicenciat en teologia i monjo de Montserrat. El 1942 fou ordenat sacerdot. Va ser professor al seu monestir d’història de l’Església, de litúrgia i de patrologia. S’encarregà de la secció de manuscrits i incunables de la Biblioteca de Montserrat, de la qual fou director (1946-1953) i en publicà els catàlegs. Ha editat fonts essencials per a la història de la litúrgia a Catalunya, com els sacramentaris de Vic i de Ripoll. Especialitzat en Pere Crisòleg, va publicar l’estudi Los sermones de San Pedro Crisólogo (1962) i va fer l’edició crítica dels seus sermons en la col·lecció «Corpus Christianorum». Va ser autor també de La predicación cristiana antigua (1991). Fou secretari general del II Congrés Litúrgic de Montserrat (1965) i en publicà les actes. Va ser el fundador de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics de l’IEC (1969), de la qual ha estat president d’honor. Era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de diverses societats nacionals i internacionals.
Publicacions a l'IEC
Torna